Akce skautů „scénka a dárek“ – sobota 9. 12. 2017

„Abychom zvládli společně secvičit scénku a vyrobit družinový dárek na Vánoční besídku, potkáme se společně na této sobotní akci. Tak ať to stojí za to!“

Sraz: v 15:00 u klubovny.

Ukončení: v 19:00 na náměstí.

S sebou: VP2 (věci na prodlouženou schůzku), ingredience na vánoční dárek podle dom iz foto níže), svačina, dobrá nálada.

Pokud už máte vánoční cukroví, můžete přinést ostatním ochutnat, ať nám to lépe ubíhá.

Scénky

 

 

Podzimní expedice – pátek-neděle 24.-26. 11. 2017

Opět se vypravíme na podzimní expedici, tentokrát do Doubravníku. Čeká nás prozkoumávání nového kraje, vaření si v přírodě i nové hry. 

Sraz: v pátek 24. 11. 2017 v 15:55 na zastávce směr Brno (odjezd autobusem 201 v 16:00, možnost přistoupit později – dejte mi prosím vědět).

Ukončení: v neděli v 15:49 ve Křtinách (příjezd autobusem 201, možnost vystoupit dřív).

S sebou: VP4 (věci na vícedenní výpravu) – spacák, karimatku, nůž, uzlovačku, KPZ, teplé oblečení na ven, oblečení na spaní, hygienické potřeby, pevné boty, přezuvky, minimálně 2 l vody, baterku, ešus, lžičku, stezku, skautský šátek, jídlo na páteční večer, suroviny na vaření dle domluvy na družinovce.

„Holmesiáda“ – pátrací hra po Křtinách – středa 15. 11. 2017

„Pojďme společně vyřešit další křtinský případ pro světoznámé detektivní společnosti! Tentokrát byl ukraden deník, jenž skrývá tajemství týkající se tajemného předmětu ukrytého někde ve Křtinách. Musíme získat deník zpět a najít tajemný předmět dříve než zločinci!“
Sraz: v 17:00 v klubovně.
Ukončení: ve 20:00 v klubovně.
S sebou: VP2, baterku, deník, tužku, šifrovací pomůcky, bystrou mysl.

Registrace na rok 2018 (nejpozději do pátku 3. 11. 2017)

Opět probíhají registrace. Všechny informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/registrace.html

Ve zkratce:

  • 500 Kč/dítě/rok.
  • Pouze zasílat na účet střediska: 2100349065/2010.
  • Jako variabilní symbol uved’te prvních šest číslic rodného čísla dítěte (pro skauty platí RRMMDD).
  • Nejpozději do pátku 3. 11. 2017.
  • Do zprávy pro příjemce uved’te REG2018 a jména osob, za které platíte
    (ne přezdívky), např. REG2018: Jan, Jana Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité
    pro identi kaci platby.
  • Neidenti kovatelné platby budeme nuceni vracet zpět na účet odesilatele.

Celodenní hra „Lesní lidé“ – sobota 28. 10. 2017

Sraz: v 8:00 u klubovny, následně odjezd auty do Hostěnic a k chatě Jelenice (mapa: https://mapy.cz/s/29zsR).

Ukončení: předpokládané ukončení hry v 16:00, poté odjezd auty zpět. Ve Křtinách tedy budeme nejpozději v 17:00.

S sebou: VP3 (zápisník, něco na psaní, stezka nebo nováčkovská, KPZ, uzlovačka, nůž, šátek, na sebe družinové tričko, skautský šátek s turbánkem na krku, batoh na záda, pláštěnka, ešus, lžíce, voda a suroviny na společné vaření, 2 × svačinu, pití).

Doprava: Potřebovali bychom zajistit odvoz dětí autem ze Křtin do Hostěnic a zpět. Pokud tento den můžete, dejte mi, prosím, vědět na mail zbynek@skaut.cz. Díky.

Ingredience na společné vaření:

Legenda: Blížila se jedna z krušných zim patnáctého století. V království českém sice vládl král, ale jeho moc končila jen kousek za Prahou. Jinde ho, ani samotného Boha, nikdo neposlouchal, nikdo se jich nebál. Krajem se toulali žoldnéři a zbytky snad všech armád, co jich v té době v Evropě bylo. O jejich násilnostech a krutostech se přesvědčili obyvatelé mnoha vesnic a měst. Jedna taková skupina přitáhla poté, co se pokusila neúspěšně dobýt Rajhradský klášter, do krásného údolí blízko hornické osady Hostěnice. Vojáci věděli, že se blíží zima, a nechtělo se jim tábořit jen pod stany ve volném kraji. Vybrali si tedy pro přezimování zastrčenou vesnici Jelenice. Obyvatelé této osady však již měli s vojáky své vlastní zkušenosti a jakmile se dozvěděli o blížící se armádě, v okolí vesnice zakopali své zásoby, vzali to nejcennější a rozutekli se do okolních lesů. Zde si vybudovali přístřešky, které je měly chránit před nepohodou, a na provizorních ohništích připravovali jednoduchou krmi. Zoufale sledovali, jak vojáci plení jejich vesnici. Někteří odvážlivci se dokonce pokoušeli dostat ke skrytým zásobám, jindy se podařilo sebrat něco přímo vojákům nebo přepadnout jejich osamělou hlídku. Tito osadníci si mezi sebou začali říkat Lesní lidé. A tak s přibývající zimou, stále pronásledováni krutými vojáky, zde žili mnoho týdnů. Teprve příchod jara způsobil, že vojáci odtáhli dál a lidé se mohli šťastně vrátit do sv lidé se mohli šťastně vrátit do svých domovů.

Prodloužená schůzka „Listina úmluvy“ – středa 11. 10. 2017

Přesně takovouhle listinu najdeme!

I letos se vydáme na naše tajná družinová místa. Vyzvedneme listiny, které celý rok odpočívaly v zemi a zhodnotíme si, jak se nám dařilo co jsme si předsevzali. Společně ale taky zakopeme nové listiny obou družin, a zahrajeme si nějaké nové hry. Možná se podíváme i do…

Sraz: v 16:15 na zastávce na Brno (pojedeme autobusem 157 k Býčí skále – zastávka Habrůvka, Josefov rozcestí).
Ukončení: v 19:15 na náměstí (návaznost na autobus 201 na Březinu atd.).
S sebou: VP2 – věci na prodlouženou schůzku, nějakou drobnost do kešky. Nejsou třeba žádné peníze na autobus.

Městská hra „Rikiho dar“ – pátek 10. 11. 2017

„I letos jsme byli pozvaní na skvělou bojovou hru v ulicích večerního Blanska.  Přijděte v hojném počtu, ať máme co největší šanci obhájit předešlé úspěchy!“

Sraz: v 16:15 na zastávce u Jitřenky. Pojedeme autobusem 157 do Adamova a pak vlakem do Blanska.

Ukončení: hra bude končit ve 20:30 v zámeckém parku v Blansku u jezírka. Odtud budeme potřebovat odvézt auty.

Doprava: Potřebovali bychom zajistit odvoz dětí autem ze Blanska do Křtin ve 20:30. Pokud byste nás mohli odvézt, dejte mi, prosím, vědět na mail zbynek@skaut.cz. Díky.

S sebou: VP2 – především: zápisník, něco na psaní, baterka, skautský šátek s turbánkem na krku, batoh na záda, pláštěnka, svačina.

Schůzky ve skautském roce 2017/2018

Schůzky budou v tomto skautském (školním) roce probíhat vždy ve středu od 17:15 do 19:00.

Oproti minulému roku jsme změnili den schůzky ze čtvrtka na středu, abychom se vyhnuli fotbalovému tréningu a umožnili jsme našim skautům chodit jak do skautu, tak do fotbalu. Čas začátku se změnil ze 17:00 na 17:15, čímž jsme vyšli vstříc především dojíždějícím z Habrůvky, kteří na schůzku přijíždí autobusem v 17:12 (jinak by museli jet o hodinu dřív, nebo jít pěšky). Konec schůzky bude klasicky v 19:00, ale občas si schůzku o pár minut protáhneme. Vždy ale budou skauti stíhat autobus v 19:15 směrem na Březinu a Brno.

Občas budeme mít schůzky prodloužené. O nich budeme vždy předem informovat skauty na schůzkách. Informace budou i na těchto stránkách a půjdou e-mailem rodičům skautů.