Tradiční závod o titul „Mistr uzlování“ – sobota 20. 1. 2018

„Všichni rybáři pozor! Za chvíli se koná největší závod ve vlastnoruční výrobě udic. Kromě závodu si taky zahrajeme pár her a zahazardíme si u sázek na vítěze. Samozřejmě nebude chybět nějaké to občerstvení, hodnotné ceny pro zúčastněné a na jednoho z vás čeká nekonečná sláva a zapsání na listinu Mistrů uzlování.“

Sraz: ve 14.00 h v klubovně.

Ukončení: do 18.00 h.

S sebou: uzlovačky na cvičení uzlů, rybářský kostým a rybářskou udici.

Zvláštní info: samostatnou soutěží v rámci akce bude vyhodnocení nejlepší rybářské udice, kterou si účastník vlastnoručně vyrobí.

Další info: jako vždy se bude se soutěžit ve vázání nováčkovských uzlů, ale možná se objeví i nějaký podzávod ve vázání dobráčku a pro starší i osmičkového uzlu, tak si je taky nacvičte.

V průběhu akce bude připraveno malé občerstvení.

Op

Betlémské světlo: Předání světla v křtinském chrámu – neděle 17. 12. 2017

„Již tradičně přivážejí skauti do Křtin Betlémské světlo a předávají jej symbolicky v křtinském chrámu. Nejinak tomu bude i letos.“

Sraz: v neděli 17. 12. 2017 v 10.15 h u vchodu do ambitu (boční vchod do kostela).

Ukončení: okolo 11.30 h (zůčastníme se celé mše).

S sebou: úplný skautský kroj, oblečený tak aby byl co nejvíce vidět (pozor v kostele bude zima) a dobrou náladu.

Akce je určena pro všechny ukázněné členy střediska. Bude jistě pěkné, pokud se nás sejde co největší počet, ať u oltáře při předávání vypadáme reprezentativně a je vidět, kolik má naše středisko schopných členů v jednotlivých družinách a oddílech.

Středisková vánoční besídka – středa 20. 12. 2017

„Zveme všechny členy našeho skautského střediska, jejich rodiče, sourozence a další příznivce křtinského skautingu na tradiční předvánoční setkání. U nastrojeného stromečku nás čekají koledy, pásmo scének nacvičených našimi družinami a také představení družinových dárků. V našem skautském společenství si užijeme předvánoční atmosféru a popřejem si do nového roku.“

Zahájení: v 17.00 h ve společenském sále Spolkového domu ve Křtinách (dveře naproti dveřím do klubovny).

Ukončení: v 19.00 h.

S sebou: na besídku půjdeme ve skautských krojích. Všechny družiny si samozřejmě nezapomenou vzít kostýmy a rekvizity na scénky a svůj vyrobený dárek. Všichni včetně hostů by s sebou neměli zapomenou vzít dobrou náladu.

Roznášení Betlémského světla po Křtinách – sobota 23. 12. 2017

Vánoce se kvapem blíží, ještě však než dojde k velkému finále, jako každý rok naši členové přinesou do křtinských domovů kus ducha Vánoc. Jistě jste poznali, že řeč je o Betlémském světle. I letos tomu nebude jinak. Naši roveři pro něj pojedou do Vídně, a poté jej budou naše skautky přechovávat až do roznášení. Na nás je, zorganizovat jeho cestu do křtinských domovů.
Sraz: v pátek v 15:45 h v klubovně.
Ukončení: v pátek do 19:30 h (skončíme, až bude světlo rozneseno).
S sebou: oblečení vhodné do velké zimy, rukavice, čepice, svačinu, pití, batoh, lucerničku pro přechování světla (může být i zavařovačka se svíčkou), čelovku, reflexní pásky, dobrou náladu a chuť přinést všem Vánoce o den dřív.

Akce skautů „scénka a dárek“ – sobota 9. 12. 2017

„Abychom zvládli společně secvičit scénku a vyrobit družinový dárek na Vánoční besídku, potkáme se společně na této sobotní akci. Tak ať to stojí za to!“

Sraz: v 15:00 u klubovny.

Ukončení: v 19:00 na náměstí.

S sebou: VP2 (věci na prodlouženou schůzku), ingredience na vánoční dárek podle dom iz foto níže), svačina, dobrá nálada.

Pokud už máte vánoční cukroví, můžete přinést ostatním ochutnat, ať nám to lépe ubíhá.

Scénky

 

 

Podzimní expedice – pátek-neděle 24.-26. 11. 2017

Opět se vypravíme na podzimní expedici, tentokrát do Doubravníku. Čeká nás prozkoumávání nového kraje, vaření si v přírodě i nové hry. 

Sraz: v pátek 24. 11. 2017 v 15:55 na zastávce směr Brno (odjezd autobusem 201 v 16:00, možnost přistoupit později – dejte mi prosím vědět).

Ukončení: v neděli v 15:49 ve Křtinách (příjezd autobusem 201, možnost vystoupit dřív).

S sebou: VP4 (věci na vícedenní výpravu) – spacák, karimatku, nůž, uzlovačku, KPZ, teplé oblečení na ven, oblečení na spaní, hygienické potřeby, pevné boty, přezuvky, minimálně 2 l vody, baterku, ešus, lžičku, stezku, skautský šátek, jídlo na páteční večer, suroviny na vaření dle domluvy na družinovce.

„Holmesiáda“ – pátrací hra po Křtinách – středa 15. 11. 2017

„Pojďme společně vyřešit další křtinský případ pro světoznámé detektivní společnosti! Tentokrát byl ukraden deník, jenž skrývá tajemství týkající se tajemného předmětu ukrytého někde ve Křtinách. Musíme získat deník zpět a najít tajemný předmět dříve než zločinci!“
Sraz: v 17:00 v klubovně.
Ukončení: ve 20:00 v klubovně.
S sebou: VP2, baterku, deník, tužku, šifrovací pomůcky, bystrou mysl.

Registrace na rok 2018 (nejpozději do pátku 3. 11. 2017)

Opět probíhají registrace. Všechny informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/registrace.html

Ve zkratce:

  • 500 Kč/dítě/rok.
  • Pouze zasílat na účet střediska: 2100349065/2010.
  • Jako variabilní symbol uved’te prvních šest číslic rodného čísla dítěte (pro skauty platí RRMMDD).
  • Nejpozději do pátku 3. 11. 2017.
  • Do zprávy pro příjemce uved’te REG2018 a jména osob, za které platíte
    (ne přezdívky), např. REG2018: Jan, Jana Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité
    pro identi kaci platby.
  • Neidenti kovatelné platby budeme nuceni vracet zpět na účet odesilatele.

Celodenní hra „Lesní lidé“ – sobota 28. 10. 2017

Sraz: v 8:00 u klubovny, následně odjezd auty do Hostěnic a k chatě Jelenice (mapa: https://mapy.cz/s/29zsR).

Ukončení: předpokládané ukončení hry v 16:00, poté odjezd auty zpět. Ve Křtinách tedy budeme nejpozději v 17:00.

S sebou: VP3 (zápisník, něco na psaní, stezka nebo nováčkovská, KPZ, uzlovačka, nůž, šátek, na sebe družinové tričko, skautský šátek s turbánkem na krku, batoh na záda, pláštěnka, ešus, lžíce, voda a suroviny na společné vaření, 2 × svačinu, pití).

Doprava: Potřebovali bychom zajistit odvoz dětí autem ze Křtin do Hostěnic a zpět. Pokud tento den můžete, dejte mi, prosím, vědět na mail zbynek@skaut.cz. Díky.

Ingredience na společné vaření:

Legenda: Blížila se jedna z krušných zim patnáctého století. V království českém sice vládl král, ale jeho moc končila jen kousek za Prahou. Jinde ho, ani samotného Boha, nikdo neposlouchal, nikdo se jich nebál. Krajem se toulali žoldnéři a zbytky snad všech armád, co jich v té době v Evropě bylo. O jejich násilnostech a krutostech se přesvědčili obyvatelé mnoha vesnic a měst. Jedna taková skupina přitáhla poté, co se pokusila neúspěšně dobýt Rajhradský klášter, do krásného údolí blízko hornické osady Hostěnice. Vojáci věděli, že se blíží zima, a nechtělo se jim tábořit jen pod stany ve volném kraji. Vybrali si tedy pro přezimování zastrčenou vesnici Jelenice. Obyvatelé této osady však již měli s vojáky své vlastní zkušenosti a jakmile se dozvěděli o blížící se armádě, v okolí vesnice zakopali své zásoby, vzali to nejcennější a rozutekli se do okolních lesů. Zde si vybudovali přístřešky, které je měly chránit před nepohodou, a na provizorních ohništích připravovali jednoduchou krmi. Zoufale sledovali, jak vojáci plení jejich vesnici. Někteří odvážlivci se dokonce pokoušeli dostat ke skrytým zásobám, jindy se podařilo sebrat něco přímo vojákům nebo přepadnout jejich osamělou hlídku. Tito osadníci si mezi sebou začali říkat Lesní lidé. A tak s přibývající zimou, stále pronásledováni krutými vojáky, zde žili mnoho týdnů. Teprve příchod jara způsobil, že vojáci odtáhli dál a lidé se mohli šťastně vrátit do sv lidé se mohli šťastně vrátit do svých domovů.