Celodenní hra „Lesní lidé“ – sobota 28. 10. 2017

Sraz: v 8:00 u klubovny, následně odjezd auty do Hostěnic a k chatě Jelenice (mapa: https://mapy.cz/s/29zsR).

Ukončení: předpokládané ukončení hry v 16:00, poté odjezd auty zpět. Ve Křtinách tedy budeme nejpozději v 17:00.

S sebou: VP3 (zápisník, něco na psaní, stezka nebo nováčkovská, KPZ, uzlovačka, nůž, šátek, na sebe družinové tričko, skautský šátek s turbánkem na krku, batoh na záda, pláštěnka, ešus, lžíce, voda a suroviny na společné vaření, 2 × svačinu, pití).

Doprava: Potřebovali bychom zajistit odvoz dětí autem ze Křtin do Hostěnic a zpět. Pokud tento den můžete, dejte mi, prosím, vědět na mail zbynek@skaut.cz. Díky.

Ingredience na společné vaření:

Legenda: Blížila se jedna z krušných zim patnáctého století. V království českém sice vládl král, ale jeho moc končila jen kousek za Prahou. Jinde ho, ani samotného Boha, nikdo neposlouchal, nikdo se jich nebál. Krajem se toulali žoldnéři a zbytky snad všech armád, co jich v té době v Evropě bylo. O jejich násilnostech a krutostech se přesvědčili obyvatelé mnoha vesnic a měst. Jedna taková skupina přitáhla poté, co se pokusila neúspěšně dobýt Rajhradský klášter, do krásného údolí blízko hornické osady Hostěnice. Vojáci věděli, že se blíží zima, a nechtělo se jim tábořit jen pod stany ve volném kraji. Vybrali si tedy pro přezimování zastrčenou vesnici Jelenice. Obyvatelé této osady však již měli s vojáky své vlastní zkušenosti a jakmile se dozvěděli o blížící se armádě, v okolí vesnice zakopali své zásoby, vzali to nejcennější a rozutekli se do okolních lesů. Zde si vybudovali přístřešky, které je měly chránit před nepohodou, a na provizorních ohništích připravovali jednoduchou krmi. Zoufale sledovali, jak vojáci plení jejich vesnici. Někteří odvážlivci se dokonce pokoušeli dostat ke skrytým zásobám, jindy se podařilo sebrat něco přímo vojákům nebo přepadnout jejich osamělou hlídku. Tito osadníci si mezi sebou začali říkat Lesní lidé. A tak s přibývající zimou, stále pronásledováni krutými vojáky, zde žili mnoho týdnů. Teprve příchod jara způsobil, že vojáci odtáhli dál a lidé se mohli šťastně vrátit do sv lidé se mohli šťastně vrátit do svých domovů.