Tradiční závod o titul „Mistr uzlování“ – sobota 25. 1. 2020

„Kuchaři z celého okolí se sjeli, aby porovnali své síly. Ale pozor, tentokrát né v kuchařských dovednostech, ale v uzlování! A to na mistrovské úrovní. Říkáte si, k čemu jsou kuchařům dobré znalosti uzlů? Vše se dozvíte v pravý čas právě na těchto závodech.“

Zahájení: ve 14.00 h v klubovně.

Ukončení: v 18.00 h v klubovně.

S sebou: uzlovačku na cvičení uzlů a kostým kuchaře či kuchařky, svačinu a pití.

Samotnou soutěží v rámci akce bude vyhodnocení nejlepších kostýmů.

Vedoucí všech oddílů prosíme, aby akci propagovali na schůzkách a do 20. 1. 2020 nahlásili Káji, kolik účastníků ze svého oddílu předpokládají.

Za tým vedoucích skautek – Kája a PiXla

Tábory 2019 – informace a přihláška

Níže přinášíme instrukce ohledně přihlašování na 29. letní tábory Junáka Křtiny.
Pozor, dochází k výrazné změně: Od letoška přecházíme na online systém přihlašování dětí na tábory. Nebudete nám tedy doručovat papírovou přihlášku, ale jen vyplníte internetový formulář. Přihlášku budeme brát za závaznou až ve chvíli, kdy od vás obdržíme platbu (případně proběhne individuální domluva se střediskovým hospodářem např. při platbě přes zaměstnavatele). Zárověň s tím dochází i ke změně v odevzdávání posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.

Veškeré zde uvedené informace a odkaz na přihlášku naleznete také na střediskovém webu www.skautkrtiny.weebly.com/tabory.html

Přihlašovat dítě je možné zde: https://goo.gl/forms/j0v7u0gNhHGlNxMP2

Kdy se jede?
– Termín pro starší skautky a skauty je sobota 6.7. – neděle 21.7.2019. Do termínu a ceny tábora je zahrnuta také předtáborová výprava od pátku 21.6. (odpoledne) do neděle 23.6.2019
– Místem konání táborů bude velmi pravděpodobně opět louka v údolí Přírodního parku Říčky (ve vzdálenosti asi 4 km od obce Bukovinka)

Letos budeme mít se skauty také Táborovou výpravu, kdy se skauty vyrazíme od 21. do 23. 6. na tábořiště, kde nám mimo jiné pomůžou s budováním tábora. Tato výprava bude brána jako součást tábora a neúčast na ní bude možná jen ze závažných důvodů.

Kolik to bude stát?
Cena tábora je odvislá od termínu zaplacení poplatku, který spárujeme s odevzdanou online přihláškou. Pozor na to, že zaplacením se rozumí až den připsání peněz na běžný účet střediska. Hlavně při platbách na poslední chvíli na hranici března/dubna a května/června to budeme pečlivě kontrolovat, takže doporučujeme provádět úhradu s dostatečným předstihem.

– Při úhradě do 31.3.2019 je cena tábora 3 300kč.
– Při platbě do 31.5.2019 stojí tábor 4 300kč.
– Zaplacení po 1.6.2019 zdražuje tábor na 5 300kč.

Jak zaplatit táborový poplatek?
– Úhrada je možná pouze na účet střediska 2100349065/2010 (Fio banka).
– Jako variabilní symbol uvědtě první šestičíslí rodného čísla dítěte (číslice před lomítkem) U více dětí uveďte šestičíslí kterékoholiv z nich.
– Do zprávy pro příjemnce i do poznámky uveďte TAB2019 a jména osob, za které platíte, např. TAB2019 Jan, František, Anna Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité pro identifikaci platby. Upozorňujeme, že neidentifikovatelné platby jsme nucení vracet zpět na účet odesílatele.
– Rodičům, kteří hradí poplatek přes fakturu od zaměstnavatele, doporučujeme pro zabezpečení včasné úhrady co nejdříve kontaktovat střediskového hospodáře.
– Střediskového hospodáře kontaktujte také pro případnou domluvu úhrady v hotovosti (pouze z velmi vážných důvodů) nebo rozložení platby tábora do více částí.

Více informací např. o předání posudku o zdravotní způsobilosti nebo vrácení části peněz při odhlášení dítěte naleznete v lednovém čísle Smrku nebo na výše zmíněných stránkách střediska.

Tradiční závod o titul „Mistr uzlování“ – sobota 19. 1. 2019

„Všichni cowboyové už se sjíždí, aby poměřili svoji hbitost s lanem na světoznámém závodě! Tam přece nemůžete chybět!
Kromě závodu si taky zahrajeme hry, naučíme se lasovat, budeme si moci vsadit na vítěze a navíc nás bude čekat i malé občerstvení. Závod má dvě kategorie – vlčata a světlušky, skauti a skautky. Samozřejmostí jsou hodnotné odměny a nehynoucí čest a sláva pro všechny zúčastněné a hlavně vítěze!“

Zahájení: ve 14.00 h. v klubovně.

Ukončení: v 18.00 h. v klubovně.

S sebou: uzlovačky na cvičení uzlů a kostým z divokého západu (cowboy, indián, kněz…).

Samostatnou soutěží v rámci akce bude vyhodnocení nejlepších kostýmů.

V průběhu akce bude připraveno malé občerstvení.

Poznámka: Cvičte uzly, trénujte nejen na schůzkách, ale i doma. A hlavně – těšte se!

Středisková vánoční besídka – pátek 21. 12. 2018

Zveme všechny členy našeho skautského střediska, jejich rodiče, sourozence a další příznivce křtinského skautingu na tradiční předvánoční setkání. U nastrojeného stromečku nás čekají koledy, pásmo scének nacvičených našimi družinami a také představení družinových dárků. V našem skautském společenství si užijeme předvánoční atmosféru a popřejeme si do nového roku.

Zahájení: v 17.00 h. ve společenském sále Spolkového domu ve Křtinách (dveře naproti dveřím do klubovny). (My se sejdeme již v 16.00 abychom ještě vyzkoušeli scénku)

Ukončení: v 19.00 h.

S sebou: na besídku půjdeme ve skautských krojích. Všechny družiny si samozřejmě nezapomenou vzít kostýmy a rekvizity na scénky a svůj vyrobený dárek. Všichni včetně hostů by s sebou neměli zapomenou vzít dobrou náladu.

Kája

„Holmesiáda“ – pátrací hra po Křtinách – středa 14. 11. 2018

„Čeká nás 12. ročník napínavé detektivní hry Holmesiáda. Přijďte nám pomoci rozluštit další tajemnou záhadu v nočních zákoutích Křtin. Zváni jsou všichni členové střediska.“

Sraz: v 17:00 u klubovny

Ukončení: ve 20:00 v klubovně.

S sebou: vhodné oblečení, REFLEXNÍ prvky, čelovku, psací a šifrovací potřeby, KPZku, pláštěnku a skautský šátek. Svačinu a pití dle uvážení, v průběhu bude připraveno malé občerstvení.

Akce bude probíhat místo klasické schůzky.

Stavěčka tábora – sobota 23. 6. a neděle 24. 6. 2018

Při stavbě tábora ​je pro nás důležitá pomoc rodičů. Prosíme ty, kteří chtějí přijet, ať dají do středy 20. 6. vědět e-mailem ​kterémukoli vedoucímu, na kterého mají kontakt (třeba na zbynek@skaut.cz). Pro všechny pomocníky chystáme sobotní ​večer s grilováním ​a možností přenocování v týpí. Nezapomeňte se proto nahlásit, ať máme všeho dostatek.

Rádi zde uvidíme i skauty, kteří budou mít mimo jiné možnost připravit si vlastní táborovou postel podle sebe, nebo třeba vymyslet novou táborovou vychytávku.

Uvítáme pomoc také při závěrečné bouračce tábora​, která se uskuteční v sobotu 21. 7. 2018 od 13.00 h​. I zde se můžete těšit na dobré občerstvení v dobré společnosti. Bourání je pro nás po celém táboře již značně vyčerpávající a každá pomoc přijde velmi vhod. Opět prosíme o nahlášení účasti.

Doporučujeme vzít s sebou: pracovní oblečení, pracovní rukavice, jídelní misku, příbor (lžíci), láhev s pitím.

Tradiční závod o titul „Mistr uzlování“ – sobota 20. 1. 2018

„Všichni rybáři pozor! Za chvíli se koná největší závod ve vlastnoruční výrobě udic. Kromě závodu si taky zahrajeme pár her a zahazardíme si u sázek na vítěze. Samozřejmě nebude chybět nějaké to občerstvení, hodnotné ceny pro zúčastněné a na jednoho z vás čeká nekonečná sláva a zapsání na listinu Mistrů uzlování.“

Sraz: ve 14.00 h v klubovně.

Ukončení: do 18.00 h.

S sebou: uzlovačky na cvičení uzlů, rybářský kostým a rybářskou udici.

Zvláštní info: samostatnou soutěží v rámci akce bude vyhodnocení nejlepší rybářské udice, kterou si účastník vlastnoručně vyrobí.

Další info: jako vždy se bude se soutěžit ve vázání nováčkovských uzlů, ale možná se objeví i nějaký podzávod ve vázání dobráčku a pro starší i osmičkového uzlu, tak si je taky nacvičte.

V průběhu akce bude připraveno malé občerstvení.

Op

Betlémské světlo: Předání světla v křtinském chrámu – neděle 17. 12. 2017

„Již tradičně přivážejí skauti do Křtin Betlémské světlo a předávají jej symbolicky v křtinském chrámu. Nejinak tomu bude i letos.“

Sraz: v neděli 17. 12. 2017 v 10.15 h u vchodu do ambitu (boční vchod do kostela).

Ukončení: okolo 11.30 h (zůčastníme se celé mše).

S sebou: úplný skautský kroj, oblečený tak aby byl co nejvíce vidět (pozor v kostele bude zima) a dobrou náladu.

Akce je určena pro všechny ukázněné členy střediska. Bude jistě pěkné, pokud se nás sejde co největší počet, ať u oltáře při předávání vypadáme reprezentativně a je vidět, kolik má naše středisko schopných členů v jednotlivých družinách a oddílech.

Středisková vánoční besídka – středa 20. 12. 2017

„Zveme všechny členy našeho skautského střediska, jejich rodiče, sourozence a další příznivce křtinského skautingu na tradiční předvánoční setkání. U nastrojeného stromečku nás čekají koledy, pásmo scének nacvičených našimi družinami a také představení družinových dárků. V našem skautském společenství si užijeme předvánoční atmosféru a popřejem si do nového roku.“

Zahájení: v 17.00 h ve společenském sále Spolkového domu ve Křtinách (dveře naproti dveřím do klubovny).

Ukončení: v 19.00 h.

S sebou: na besídku půjdeme ve skautských krojích. Všechny družiny si samozřejmě nezapomenou vzít kostýmy a rekvizity na scénky a svůj vyrobený dárek. Všichni včetně hostů by s sebou neměli zapomenou vzít dobrou náladu.