Registrace na rok 2019 (nejpozději do středy 31. 10. 2018)

Opět probíhají registrace členů. Všechny informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/registrace.html

Ve zkratce:

 • 500 Kč/dítě/rok.
 • Pouze zasílat na účet střediska: 2100349065/2010.
 • Jako variabilní symbol uved’te prvních šest číslic rodného čísla dítěte (pro skauty platí RRMMDD).
 • Nejpozději do středy 31. 10. 2018.
 • Do zprávy pro příjemce uved’te REG2018 a jména osob, za které platíte
  (ne přezdívky), např. REG2018: Filoména a Květoslav Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité pro identi kaci platby.
 • Neidenti kovatelné platby budeme nuceni vracet zpět na účet odesilatele.

Prodloužená schůzka „Listina úmluvy“ – středa 19. 9. 2018

„Také letos se vydáme na naše tajná družinová místa. Nejdříve se rozdělíme kdo půjde k Jestřábům a kdo k Vlkům a pak si každá vyzvedne svoje listiny, které celý rok odpočívaly v zemi. Zhodnotíme si, jak se nám dařilo co jsme si předsevzali. Společně ale taky zakopeme nové listiny obou družin, a když nám zůstane nějaký čas, zahrajeme si nějaké zajímavé hry.“

Sraz: v 16:00 ve Křtinách na náměstí na zastávce u cukrárny (pojedeme autobusem 157 k Býčí skále v 16:19 – zastávka Habrůvka, Josefov rozcestí).

Ukončení: v 19:15 na náměstí (návaznost na autobus 201 na Březinu atd.).

S sebou: VP2 – věci na prodlouženou schůzku, nějakou drobnost do kešky/pokladu. Nejsou třeba žádné peníze na autobus.

Tábory 2018 (skauti 30. 6. – 14. 7. 2018.)

Opět se nám rozbíhají registrace na skautské tábory. Skauti budou mít tentokrát tábor od 30. 6. do 14. 7. 2018.

Pro nejmenší táborový poplatek je třeba tábor zaplatit a přinést přihlášku (na schůzku, nebo ke Drápelům) do 28. 2. 2018. Poté bude cena tábora růst.

ZMĚNA – potvrzení od lékaře má nyní platnost 2 roky, takže ti ,kdo byli na táboře minulý rok, mají potvrzení ještě platné a pro letošní tábor ho nemusí řešit.

Veškeré informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/tabory.html.

Registrace na rok 2018 (nejpozději do pátku 3. 11. 2017)

Opět probíhají registrace. Všechny informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/registrace.html

Ve zkratce:

 • 500 Kč/dítě/rok.
 • Pouze zasílat na účet střediska: 2100349065/2010.
 • Jako variabilní symbol uved’te prvních šest číslic rodného čísla dítěte (pro skauty platí RRMMDD).
 • Nejpozději do pátku 3. 11. 2017.
 • Do zprávy pro příjemce uved’te REG2018 a jména osob, za které platíte
  (ne přezdívky), např. REG2018: Jan, Jana Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité
  pro identi kaci platby.
 • Neidenti kovatelné platby budeme nuceni vracet zpět na účet odesilatele.

Schůzky ve skautském roce 2017/2018

Schůzky budou v tomto skautském (školním) roce probíhat vždy ve středu od 17:15 do 19:00.

Oproti minulému roku jsme změnili den schůzky ze čtvrtka na středu, abychom se vyhnuli fotbalovému tréningu a umožnili jsme našim skautům chodit jak do skautu, tak do fotbalu. Čas začátku se změnil ze 17:00 na 17:15, čímž jsme vyšli vstříc především dojíždějícím z Habrůvky, kteří na schůzku přijíždí autobusem v 17:12 (jinak by museli jet o hodinu dřív, nebo jít pěšky). Konec schůzky bude klasicky v 19:00, ale občas si schůzku o pár minut protáhneme. Vždy ale budou skauti stíhat autobus v 19:15 směrem na Březinu a Brno.

Občas budeme mít schůzky prodloužené. O nich budeme vždy předem informovat skauty na schůzkách. Informace budou i na těchto stránkách a půjdou e-mailem rodičům skautů.