Tábory 2019 – informace a přihláška

Níže přinášíme instrukce ohledně přihlašování na 29. letní tábory Junáka Křtiny.
Pozor, dochází k výrazné změně: Od letoška přecházíme na online systém přihlašování dětí na tábory. Nebudete nám tedy doručovat papírovou přihlášku, ale jen vyplníte internetový formulář. Přihlášku budeme brát za závaznou až ve chvíli, kdy od vás obdržíme platbu (případně proběhne individuální domluva se střediskovým hospodářem např. při platbě přes zaměstnavatele). Zárověň s tím dochází i ke změně v odevzdávání posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.

Veškeré zde uvedené informace a odkaz na přihlášku naleznete také na střediskovém webu www.skautkrtiny.weebly.com/tabory.html

Přihlašovat dítě je možné zde: https://goo.gl/forms/j0v7u0gNhHGlNxMP2

Kdy se jede?
– Termín pro starší skautky a skauty je sobota 6.7. – neděle 21.7.2019. Do termínu a ceny tábora je zahrnuta také předtáborová výprava od pátku 21.6. (odpoledne) do neděle 23.6.2019
– Místem konání táborů bude velmi pravděpodobně opět louka v údolí Přírodního parku Říčky (ve vzdálenosti asi 4 km od obce Bukovinka)

Letos budeme mít se skauty také Táborovou výpravu, kdy se skauty vyrazíme od 21. do 23. 6. na tábořiště, kde nám mimo jiné pomůžou s budováním tábora. Tato výprava bude brána jako součást tábora a neúčast na ní bude možná jen ze závažných důvodů.

Kolik to bude stát?
Cena tábora je odvislá od termínu zaplacení poplatku, který spárujeme s odevzdanou online přihláškou. Pozor na to, že zaplacením se rozumí až den připsání peněz na běžný účet střediska. Hlavně při platbách na poslední chvíli na hranici března/dubna a května/června to budeme pečlivě kontrolovat, takže doporučujeme provádět úhradu s dostatečným předstihem.

– Při úhradě do 31.3.2019 je cena tábora 3 300kč.
– Při platbě do 31.5.2019 stojí tábor 4 300kč.
– Zaplacení po 1.6.2019 zdražuje tábor na 5 300kč.

Jak zaplatit táborový poplatek?
– Úhrada je možná pouze na účet střediska 2100349065/2010 (Fio banka).
– Jako variabilní symbol uvědtě první šestičíslí rodného čísla dítěte (číslice před lomítkem) U více dětí uveďte šestičíslí kterékoholiv z nich.
– Do zprávy pro příjemnce i do poznámky uveďte TAB2019 a jména osob, za které platíte, např. TAB2019 Jan, František, Anna Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité pro identifikaci platby. Upozorňujeme, že neidentifikovatelné platby jsme nucení vracet zpět na účet odesílatele.
– Rodičům, kteří hradí poplatek přes fakturu od zaměstnavatele, doporučujeme pro zabezpečení včasné úhrady co nejdříve kontaktovat střediskového hospodáře.
– Střediskového hospodáře kontaktujte také pro případnou domluvu úhrady v hotovosti (pouze z velmi vážných důvodů) nebo rozložení platby tábora do více částí.

Více informací např. o předání posudku o zdravotní způsobilosti nebo vrácení části peněz při odhlášení dítěte naleznete v lednovém čísle Smrku nebo na výše zmíněných stránkách střediska.