Předání betlémského světla ve křtinském chrámu – neděle 22. 12. 2019

Již tradičně přivážejí skauti do Křtin Betlémské světlo a předávají jej symbolicky ve křtinském chrámu. Nejinak tomu bude i letos.

Sraz: v 10.15 h u vchodu do ambitů (boční vchod do kostela).

Ukončení: okolo 11.30 h (zůstaneme na celou mši).

S sebou: skautský kroj oblečený tak, aby byl co nejvíce vidět (v kostele bude zima, tak na to myslete), pokud máte, vezměte si lucerničku

Akce je spojená se mší, která bude sloužena za všechny současné i bývalé členy našeho střediska. Všichni současní i bývalí členové střediska jsou tudíž srdečně zváni.
Bude jistě pěkné, pokud se nás sejde co největší počet, ať u oltáře při předávání vypadáme reprezentativně a je vidět, kolik má naše středisko členů.