Zahajovací schůzka – pátek 9. 9. 2019

Zahajovací schůzka proběhne z pátek 9. 9. 2019 v odpoledních hodinách.

V následujícím týdnu začnou probíhat běžné schůzky. Jejich den a čas bude upřesněn na Zahajovací schůzce.