Registrace na rok 2019 (nejpozději do středy 31. 10. 2018)

Opět probíhají registrace členů. Všechny informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/registrace.html

Ve zkratce:

  • 500 Kč/dítě/rok.
  • Pouze zasílat na účet střediska: 2100349065/2010.
  • Jako variabilní symbol uved’te prvních šest číslic rodného čísla dítěte (pro skauty platí RRMMDD).
  • Nejpozději do středy 31. 10. 2018.
  • Do zprávy pro příjemce uved’te REG2018 a jména osob, za které platíte
    (ne přezdívky), např. REG2018: Filoména a Květoslav Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité pro identi kaci platby.
  • Neidenti kovatelné platby budeme nuceni vracet zpět na účet odesilatele.