Registrace na rok 2018 (nejpozději do pátku 3. 11. 2017)

Opět probíhají registrace. Všechny informace najdete na stránkách střediska: http://skautkrtiny.weebly.com/registrace.html

Ve zkratce:

  • 500 Kč/dítě/rok.
  • Pouze zasílat na účet střediska: 2100349065/2010.
  • Jako variabilní symbol uved’te prvních šest číslic rodného čísla dítěte (pro skauty platí RRMMDD).
  • Nejpozději do pátku 3. 11. 2017.
  • Do zprávy pro příjemce uved’te REG2018 a jména osob, za které platíte
    (ne přezdívky), např. REG2018: Jan, Jana Novákovi. Obě informace jsou pro nás důležité
    pro identi kaci platby.
  • Neidenti kovatelné platby budeme nuceni vracet zpět na účet odesilatele.

Schůzky ve skautském roce 2017/2018

Schůzky budou v tomto skautském (školním) roce probíhat vždy ve středu od 17:15 do 19:00.

Oproti minulému roku jsme změnili den schůzky ze čtvrtka na středu, abychom se vyhnuli fotbalovému tréningu a umožnili jsme našim skautům chodit jak do skautu, tak do fotbalu. Čas začátku se změnil ze 17:00 na 17:15, čímž jsme vyšli vstříc především dojíždějícím z Habrůvky, kteří na schůzku přijíždí autobusem v 17:12 (jinak by museli jet o hodinu dřív, nebo jít pěšky). Konec schůzky bude klasicky v 19:00, ale občas si schůzku o pár minut protáhneme. Vždy ale budou skauti stíhat autobus v 19:15 směrem na Březinu a Brno.

Občas budeme mít schůzky prodloužené. O nich budeme vždy předem informovat skauty na schůzkách. Informace budou i na těchto stránkách a půjdou e-mailem rodičům skautů.